R o s a _ P e r m a n y e r _ L l o v e r a s

 

c v  

Experimentació i Harmonia

La Alegría de lo Necesario    
Experimentació i Harmonia  
Els Sentiments més Naturals  
La Llum com a Element
aquiescent de la realitat
 
La Recerca de l'Harmonia i l'Equilibri  
Temps de vermells  
El cromatisme del paisatge